Unidades exteriores MicroKX6 Bomba de calor

  • 22,4
  • 28,0
  • 33,5

 

Contacto

Descripción

Características

Unidades exteriores MicroKX6 Bomba de calor

Unidades exteriores MicroKX6 Bomba de calor

Especificaciones técnicas

Unidades exteriores MicroKX6 Bomba de calor

Documentación

Certificados CEKX interioresce_kx_uds.interiores
Certificados CEKXZ exterioresce_kxz_uds.exteriores
Manual técnicoKX6 interioresmanual_tecnico_kx6_uds.interiores
Manual técnicoKXZ exterioresmanual_tecnico_kxz_exteriores
Manual de usuarioMulti Splitmanual_usuario_multis_pac_kx
Certificado ISO 9001/14001mth_iso9001-14001
Tarifa 2021/2022 (Octubre21)Lumelco – MHITarifa